Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Hematologiczna
Jednostka:Katedra Diagnostyki Klinicznej
Adres:ul. Oczapowskiego 14
www:
Opiekun:dr wet. Renata Nieradka
E-mail:nieradka@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-27
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Diagnostyki Klinicznej - Pracownia Hematologiczna
Wykaz aparatury

analizatory hematologiczne Vet abc Horiba i IDEXX LaserCyte, koagulometr IDEXX Coag DX

Zakres analiz/Oferta usługowa

•    pełny obraz białokrwinkowy, obejmujący liczbę krwinek białych i ich zróżnicowanie na 5 frakcji
•    pełny profil czerwonokrwinkowy, obejmujący liczbę krwinek czerwonych, hematokryt, hemoglobinę, MCV, MCH, MCHC, RDW oraz całkowitą liczbę retykulocytów – co umożliwia wiarygodną klasyfikację ewentualnej niedokrwistości
•    pełne profile hematologiczne, obejmujące liczbę krwinek białych i indeksy płytek, które dokładnie charakteryzują reakcję szpiku kostnego na obwodowe uszkodzenie płytek krwi
•    parametry koagulacyjne:
       o    aPTT (częściowo aktywowany czas tromboplastynowy) – oznaczenie natychmiast po pobraniu
       o    PT (czas protrombinowy) – oznaczenie natychmiast po pobraniu
       o    cytrynianowe PTT i PT – możliwość oznaczenia do 2 godz. po pobraniu krwi

Informacje dodatkowe

aparatura walidowana dla potrzeb medycyny weterynaryjnej

Kontakt
ul. Oczapowskiego 14, , tel: 89 523-39-27 nieradka@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: