Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Program ARC/CAD
Jednostka:Instytut Geodezji
Adres:ul. Heweliusza 12 pok. 24
www:
Opiekun:dr inż. Krzysztof Bojarowski
E-mail:krzysztof.bojarowski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-36-35
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Instytut Geodezji - Program ARC/CAD
Wykaz aparatury
Program ARC/CAD, ARC/INFO.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Opracowanie map w systemie CAD.
Informacje dodatkowe
Usługi w ramach realizacji tematów badawczych
Kontakt
ul. Heweliusza 12 pok. 24, , tel: 89 523-36-35 krzysztof.bojarowski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: