Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Zestaw Smart Station
Jednostka:Katedra Geodezji Szczegółowej
Adres:ul. Heweliusza 12 pok. 27
www:
Opiekun:Dr inż. Adam Doskocz
E-mail:adam.doskocz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-42-84, 89 523-48-78
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Geodezji Szczegółowej - Zestaw Smart Station
Wykaz aparatury
Zestaw Smart Station LEICA Viva15 (CS15, GS15, TS15)
Zakres analiz/Oferta usługowa
Pomiar szczegółów terenowych przy opracowywaniu map cyfrowych, pomiar kontrolny położenia szczegółów zapisanych w bazach danych i w procesie ich aktualizacji.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Heweliusza 12 pok. 27, , tel: 89 523-42-84, 89 523-48-78 adam.doskocz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: