Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Wydziałowa Pracownia Informatyczna (WPI 301)
Jednostka:Katedra Ichtiologii
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:dr inż. Anna Wiśniewska
E-mail:dariama@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-42-25
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Ichtiologii - Wydziałowa Pracownia Informatyczna (WPI 301)
Wykaz aparatury
25 komputerów klasy PCSystem operacyjny: Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Oprogramowanie biurowe: pakiet Microsoft Office Professional wersja 2003/2007/2010, Oprogramowanie CAD: Arcadia IntelliCAD 2009, Autodesk Inventor 2009, Oprogramowanie specjalistyczne dla rybactwa: system Aquarius, Oprogramowanie specjalistyczne do analiz statystycznych: STATISTICA.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Prowadzenie egzaminów ECDL w ramach działań edukacyjnych, Realizacja szkoleń przygotowujących do zdobycia wybranego certyfikatu ECDL, Realizacja szkoleń wymagających użycia komputerów, Realizacja szkoleń z zakresu systemu Aquarius (sytemu wspomagającego zarządzanie w rybactwie śródlądowym).
Informacje dodatkowe
Autoryzowane edukacyjne laboratorium komputerowe ECDL nr PL-LAB0755, Akredytacja producenta programu Aquarius, firmy Aquarius System Sp. z o.o. (firma zajmującą się informatyzacją sektora gospodarki związanej z rybactwem śródlądowym), Opiekun pracowni posiada uprawnienia egzaminatora ECDL w zakresie certyfikatów: ECDL Core, ECDL Advance, ECDL WebStarter, ECDL-e-Citizen oraz ECDL-CAD. Uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-42-25 dariama@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: