Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Chemii Środowiska
Jednostka:Katedra Chemii Środowiska
Adres:ul. pl. Łódzki 4
www:
Opiekun:prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski
E-mail:miroslaw.wyszkowski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-76
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii Środowiska - Laboratorium Chemii Środowiska
Wykaz aparatury
System dwóch spektrometrów absorpcji atomowej z wyposażeniem, spektrometr 1200 Varian z wyposażeniem, fotometr płomieniowy Flapho 4, spektrofotometr Spekol 220, mineralizator mikrofalowy Mars-5, zestawy do destylacji azotu, zestaw standard z cieplarką
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza zawartości form ogólnych (w tym azotu ogólnego, azotanowego (V) i białkowego) i przyswajalnych makroelementów oraz pierwiastków śladowych, a także zawartości cukrów, witaminy C, chlorofilu, skrobi i BZT5.
Informacje dodatkowe
badania statutowe, projekty własne i promotorskie MNiSW/NCN
Kontakt
ul. pl. Łódzki 4, , tel: 89 523-39-76 miroslaw.wyszkowski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: