Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia ogólna - analiz fizyko-chemicznych
Jednostka:Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Adres:ul. Oczapowskiego 7 pok. 65
www:
Opiekun:mgr inż. Hanna Nowak, Maria Iglińska
E-mail:magdalen@uwm.edu.pl, maria.iglinska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-78, 89 523-34-02
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - Pracownia ogólna - analiz fizyko-chemicznych
Wykaz aparatury
Polarymetr, wagosuszarka, urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej, pH-metry przenośne, pH-metry stacjonarne, waga analityczna, aparaty do miareczkowania, wytrząsarka, łaźnia wodna cyrkulacyjna, mieszadło magnetyczne, termostat cyrkulacyjny. Liofilizator, układ suszarniczy z osprzętem, wieloparametrowy miernik, komputerowy układ monitoringu, spektometr, bioluminometr, wirówka laboratoryjna, wirownica Gerbera, refraktometr przenośny.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Podstawowe analizy fizyko-chemiczne mleka i produktów mleczarskich.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 7 pok. 65, , tel: 89 523-39-78, 89 523-34-02 magdalen@uwm.edu.pl, maria.iglinska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: