Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Badań Toksykologicznych
Jednostka:Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:dr Kazimierz Obermski
E-mail:kaziemierz.obremski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-32-64
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz - Laboratorium Badań Toksykologicznych
Wykaz aparatury
chromatograf cieczowy Agilent 1100 series z detektorami VWD i FLD, upochadniacz analitów Pickiering Laboratories Pinnacle PCX
Zakres analiz/Oferta usługowa
oznaczanie mikotoksyn grzybów pleśniowych w paszach i materiałach paszowych – aflaroksyna B1, deoksyniwalenol, ochratoksyna A, toksyna T-2, zearalenon, w surowicy krwi – deoksyniwalenol, zearalenon
Informacje dodatkowe
Niskie poziomy mikotoksyn w matriałach roślinnych i zwierzęcych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-32-64 kaziemierz.obremski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: