Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia histologiczna
Jednostka:Katedra Anatomii Porównawczej
Adres:ul. Plac Łódzki 3 pok. 336
www:
Opiekun:prof. UWM Anna Robak
E-mail:ankar@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-43-29, 89 523-43-01
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Anatomii Porównawczej - Pracownia histologiczna
Wykaz aparatury
Pracownia histologiczna jest w pełni wyposażona we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania, przygotowywania i przechowywania materiału biologicznego (narzędzia chirurgiczne zestaw do perfuzji, lodówka, zamrażarka, cieplarka), krojenia i barwienia tkanek (mikrotomy Leica RM 2155 i 2125 z pełnym wyposażeniem, łaźnia wodna) oraz analizy i archiwizacji danych (mikroskop stereoskopowy Z61 i mikroskop CX41, wyposażone w kamery cyfrowe oraz sprzężone z komputerami z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem morfometrycznym np. Multi Scan, Artcam).
Zakres analiz/Oferta usługowa
Przygotowywanie materiału biologicznego do barwień histologicznych. Krojenie bloczków parafinowych (standardowo). Wykonywanie preparatów i ich barwienie różnymi metodami histologicznymi.Ocena preparatów histologicznych. Analiza stereologiczna i morfometryczna preparatów histologicznych oraz ich achiwizacja w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Plac Łódzki 3 pok. 336, , tel: 89 523-43-29, 89 523-43-01 ankar@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: