Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia chromatografii cieczowej
Jednostka:Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Adres:ul. Oczapowskiego 5 pok. 226
www:
Opiekun:dr hab. Paweł Wysocki
E-mail:pawel.wysocki@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-35-09, 89 523-33-91
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt - Pracownia chromatografii cieczowej
Wykaz aparatury
"- chromatografy cieczowe klasy B7 z zestawem kolumn, aparatura do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej, komputerowe systemy analizy żeli chromatograficznych, aparatura do elektrotransferu białek (Western Blotting)."
Zakres analiz/Oferta usługowa
1. opracowanie procedury izolacji białek z wykorzystaniem technik chromatograficznych (sączenie molekularne, chromatografia jonowymienna, powinowactwa, interakcji hydrofobowych, odwróconej fazy, chromatografia na hydroksyapatycie). 2. izolacja oraz znakowanie przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych. 3. izolacja oraz charakterystyka białek i peptydów (wyznaczanie masy cząsteczkowej, punktu izoelektrycznego). 4. przygotowanie białek do sekwencjonowania aminokwasów i analiz techniką spektrometrii masowej. 5. rozdział białek techniką elektroforezy dwukierunkowej, barwienie błękitem Coomassie, solami srebra, barwnikami fluorescencyjnymi, komputerowa analiza elektroforegramów. 6. elektrotransfer białek na błony PDF lub nitrocelulozową, detekcja białek na membranach z wykorzystaniem przeciwciał (immunoblotting).
Informacje dodatkowe
temat badań statutowych 0103.0803
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5 pok. 226, , tel: 89 523-35-09, 89 523-33-91 pawel.wysocki@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: