Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium cytogenetyki i hodowli komórkowych in vitro z pracownią mikroskopii
Jednostka:Katedra Ichtiologii
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka
E-mail:mjpw@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-42-27
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Ichtiologii - Laboratorium cytogenetyki i hodowli komórkowych in vitro z pracownią mikroskopii
Wykaz aparatury
Aparatura i sprzęt do hybrydyzacji in situ, komora laminarna, inkubatory, mikroskop fluorescencyjny z systemem wizualizacji i analizy obrazu, mikroskop pomiarowy.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Charakterystyka liczby i morfologii chromosomów oraz wybranych markerów cytogenetycznych u ryb.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-42-27 mjpw@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: