Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia suszarnictwa i przechowalnictwa produktów rolniczych
Jednostka:Katedra Inżynierii Systemów
Adres:ul. Heweliusza 14
www:
Opiekun:prof.dr hab.inż MARKOWSKI MAREK, profesor zwyczajny
E-mail:marek.markowski@uwm.edu.pl, m.zielińska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-34-13
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii Systemów - Pracownia suszarnictwa i przechowalnictwa produktów rolniczych
Wykaz aparatury
•    stanowisko do suszenia promieniami podczerwonymi •    stanowisko do suszenia w złożu fluidalno-fontannowym •    konwekcyjna suszarka komorowa •    suszarka mikrofalowo-próżniowa •    22-bitowy multimetr z możliwością podłączenia 40 czujników (pomiar napięcia, oporności, częstotliwości) oraz wyjściem analogowym i cyfrowym
Zakres analiz/Oferta usługowa
•    Pomiar kinetyki procesów suszenia ziarna zbóż, owoców i warzyw •    Badania jakości suszu z owoców i warzyw •    Pomiar kinetyki procesów wtórnego uwadniania suszu z owoców i warzyw •    Okreslenie wpływu okresu i warunków przechowywania na jakość suszonych owoców i warzyw
Informacje dodatkowe
Udział w realizacji 4 projektów własnych i/lub promotorskich KBN i/lub MNiSW
Kontakt
ul. Heweliusza 14, , tel: 89 523-34-13 marek.markowski@uwm.edu.pl, m.zielińska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: