Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Katedry Drobiarstwa
Jednostka:Katedra Drobiarstwa
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:dr Aleksandra Drażbo, mgr Jakub Naczmański
E-mail:aleksandra.drazbo@uwm.edu.pl, jakub.naczmanski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-90, 89 523-41-10
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Drobiarstwa - Laboratorium Katedry Drobiarstwa
Wykaz aparatury
Stable micro system – analizator tekstury. Instron – analizator tekstury. Analizator biochemiczny VetTest SNAP. Analizator do pomiaru gazometrii i elektrolitów IDEXX VetStat. Egg Analyzer + Egg Force Reader + EGG Shell Thickness (ESTG-1) – Orka Technology Ltd – Zestaw analizatorów do badania jakości jaj, wysokości białka oraz koloru żółtka + automatyczne urządzenie do badania wytrzymałości jaj + urządzenie do badania grubości skorupy jaj. Chromatograf gazowy GC-2010 Shimadzu z detektorem FID. Chromatograf cieczowy LC-20A Prominence Shimadzu z detektorem RID oraz SPD. MiniScan EZ – Hunter Associates Laboratory INC.-aparat do pomiarów barw w systemie LAB metoda odbiciową. Automatyczna jednostka do ekstrakcji tłuszczu, BUCHI B-811. Spectrofotometr UV-VIS Shimadzu UV - 2450. System uzdatniania wody Hudrolab HLPSP UV.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Trójpunktowy test łamania kości, test symulacji gryzienia mięsa, siła cięcia mięsa, twardość mięsa, Profilowanie tekstury mięsa metodą TPA, trójpunktowy test zginania kości, pojedyncze oznaczenia ALB, CK, PHOS, ALKP, CREA, TBIL, ALT, GGT, TP, AMYL, GLU, TRIG, AST, LDH, URIC, BUN, LIPA, GLOB (obliczone) , CA2+ Mg2+ , CHOL , NH3, pomiary stężeń elektrolitów, gazów krwi, parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, zjonizowanego wapnia, glukozy, luki anionowej, TCO2 i dwuwęglanów, parametry oceny jakości jaj: masa jaj, jednostki Haugha, wysokość białka, barwa żółtka, wytrzymałość skorupy jaj, grubość skorupy bez konieczności rozbijania jaj, lotne kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe, cholesterol, związki fenolowe, sacharydy, karotenoidy, pomiary parametrów barwy wyrobów metodą odbiciową, wyniki w wybranej skali barw (CIE XYZ, HunterLab, CIE L*a*b*, Yxy).różnice wyników- składowych (np. ?L*, ?a*, ?b*, itd.)., ekstrakcja tłuszczów z produktów i surowców pochodzenia drobiarskiego, spektrofotometria płomieniowa, destylacja i dejonizacja wody do analiz
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-37-90, 89 523-41-10 aleksandra.drazbo@uwm.edu.pl, jakub.naczmanski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: