Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracowania biokatalizy i biotransformacji
Jednostka:Katedra Biotechnologii Żywności
Adres:ul. test test
www:
Opiekun:test
E-mail:test
Telefon:test
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Biotechnologii Żywności - Pracowania biokatalizy i biotransformacji
Wykaz aparatury
test
Zakres analiz/Oferta usługowa
test
Informacje dodatkowe
test
Kontakt
ul. test test, , tel: test test
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: