Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia chromatografii jonowej
Jednostka:Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Adres:ul. pl. Łódzki 2 pok. 4
www:
Opiekun:mgr inż. Andrzej Rochwerge
E-mail:anlab@wp.pl
Telefon:89 523-43-38
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska - Pracownia chromatografii jonowej
Wykaz aparatury
Pokój nr 4 - chromatograf jonowy ICS 5000 do oznaczania stężeń kationów i anionów.
Zakres analiz/Oferta usługowa
analiza stężeń kationów i anionów wód powierzchniowych, podziemnych oraz ścieków
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 2 pok. 4, , tel: 89 523-43-38 anlab@wp.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: