Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia chromatograficzna
Jednostka:Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
Adres:ul. Oczapowskiego 8 pok. 222
www:
Opiekun:dr Sławomir Krzebietke
E-mail:stasien@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-33-73
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska - Pracownia chromatograficzna
Wykaz aparatury
Spektrometr masowy pułapkowy sprzężony z chromatografem gazowym z wyposażeniem, typ ITQ 900 GC/MSn - producent – THERMO SCIENTIFIC - rok produkcji 2010, Chromatograf cieczowy HPLC "SHIMADZU" LC-10A z dekoderem spektrofluorescencyjnym U-VIS + oprogramowanie CLASS-VP, Chromatograf gazowy "SHIMADZU" GC-17A z dekoderem FID i ECD + oprogramowanie CHROMAX 2006.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie związków organicznych w materiale roślinnym i glebowym(PCB, WWA)
Informacje dodatkowe
"Ocena przydatności nawozowej popiołu powstałego po zgazowaniu biomasy oraz pozostałości pofermentacyjnych" – zadanie 1.2.3. w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii", "Przyrodnicza utylizacja odpadów pochodzenia organicznego" – badania statutowe.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 8 pok. 222, , tel: 89 523-33-73 stasien@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: