Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Stanowisko do Pomiarów Elektroenergetycznych (Przewoźne) Pracownia Energochłonności Procesów Jednostkowych
Jednostka:Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią
Adres:ul. pl. Cieszyński 1
www:
Opiekun:dr inż. Andrzej Iwaniak, dr inż. Katarzyna Tkacz
E-mail:aiwaniak@poczta.onet.pl, katarzyna.tkacz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-47-11
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią - Stanowisko do Pomiarów Elektroenergetycznych (Przewoźne) Pracownia Energochłonności Procesów Jednostkowych
Wykaz aparatury
Multiwer pomiarowy MV3SN, Przetwornik pomiarowy do pomiarów przy wysokich napięciach, Zespół cęg pomiarowych do multiwera, Karta pamięci, Stacja dysków do multiwera, Analizator LEM ANALYST 2050+ oprogramowanie, Opiekacz gazowy (zestaw do grilowania), Wagosuszarka WP S 30S, Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza, Czujnik temperatury powierzchni typ 129.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Wykonywanie następujących pomiarów: podstawowych wielkości elektrycznych, wyznaczanie i analiza dobowych wykresów obciążenia mocą czynną i bierną i uporządkowanych wykresów mocy przy napięciach do 400 kV wyższych harmonicznych prądów i napięć po stronie niskiego napięcia (do 1 kV), średniego (6, 15, 30 kV) i wysokiego (do 400 kV) skuteczności kompensacji mocy biernej na dowolnym napięciu nadążnej kompensacji podstawowej harmonicznej prądu biernego z zastosowaniem łączników tyrystorowych przy obciążeniach symetrycznych i niesymetrycznych przepięć i przetężeń, wykonywanie map przepięciowych zakładów, pomiarów odkształceń sieciowych i doboru: dławików blokujących do baterii kondensatorów pracujących przy dużych zawartościach wyższych harmonicznych, pasywnych filtrów wyższych harmonicznych prądowych przy napięciach od 6 do 30 kV. projektowania i doboru nadążnej kompensacji podstawowej harmonicznej prądu biernego z zastosowaniem łączników tyrystorowych przy obciążeniach symetrycznych i niesymetrycznych. Zakres badań w Pracowni Energochłonności Procesów Jednostkowych obejmuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych urządzeń wykorzystywanych w różnych procesach jednostkowych podczas wytwarzania produktów spożywczych oraz przemysłowych. Prowadzone są badania wartości skutecznych natężenia, napięcia i mocy prądu elektrycznego, współczynnika mocy oraz zużycia energii elektrycznej. Pomiarów dokonuje się przy użyciu Multiwera MV3SN firmy Dossena oraz miernika cęgowego Analyst 2050 wyprodukowanego przez Lem Heme Ltd. Na podstawie pomiarów oblicza się energochłonność procesów w przeliczeniu na jednostkę produktu.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1, , tel: 89 523-47-11 aiwaniak@poczta.onet.pl, katarzyna.tkacz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: