Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Spekrometrii Absorpcji Atomowej (AAS)
Jednostka:Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
Adres:ul. Heweliusza 6
www:
Opiekun:Mgr inż. Elżbieta Tońska
E-mail:elzbieta.tonska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-34-35
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności - Pracownia Spekrometrii Absorpcji Atomowej (AAS)
Wykaz aparatury
Spektrometr Absorpcji Atomowej – iCE 3000 SERIES – THERMO. Spektrometr Absorpcji Atomowej – UNICAM 939 – SOLAR. Spektrofotometr HELIOS– ZETA UV-VIS – THERMO. Spektrofotometr VIS 6000 – KRÜSS OPTRONIC.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie zawartości składników mineralnych (mikro i makroelementów).
Informacje dodatkowe
projekty habilitacyjne, wlasne i promotorskie KBN, projekt UE
Kontakt
ul. Heweliusza 6, , tel: 89 523-34-35 elzbieta.tonska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: