Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracowania metod spektrofotometrycznych
Jednostka:Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 226
www:
Opiekun:dr inż. Małgorzata Tańska
E-mail:m.tanska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-34-66
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych - Pracowania metod spektrofotometrycznych
Wykaz aparatury
Spektrofotometr (SP6-500UV), Spektrofluorymetryczny czytnik mikropłytek (FLUOstar), Kolorymetr (spekol 11).
Zakres analiz/Oferta usługowa
a. Analiza ogólnej zawartości karotenoidów, związków fenolowych, antocyjanów, dienów i trienów w olejach, fosforu, stopnia utlenienia tłuszczu jako liczba anizydynowa, b. Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej w układzie ?-karoten – kwas linolowy, aktywności przeciwutleniającej metodami z zastosowaniem rodników DPPH, AAPH, ABTS, oznaczanie aktywności enzymów lipolitycznych, oznaczanie aktywności antytrypsynowej.
Informacje dodatkowe
W są jednostce realizowane projekty finansoezodpadowane ze środków MNiSW: a. 2010 - 2013 Opracowanie bwej technologii przetwarzania owoców rokitnika (Hippopha? rhamnoides) oraz ocena właściwości bioaktywnych otrzymanych produktów- Nr N N312 170939, kierownik- prof. dr hab. Ryszard Zadernowskib. b. 2010 – 2013 Modelowanie zmian barwy ziarniaków pszenicy jednolitej odmianowo w funkcji wybranych składników chemicznych oraz twardości bielma – Nr N N312 201439, kierownik – dr inż. hab. Iwona Zofia Konopka c. 2010 – 2013 Kształtowanie mikrostruktury i fizycznych właściwości mikrokapsułek bioolejów roślinnych, Nr N N312 214539, kierownik- dr hab. inż. Lidia Bożena Zander d. 2011 - 2014 Charakterystyka wybranych terpenoidów jako bioaktywnych substancji pochodzenia roślinnego oraz ich wykorzystanie do stabilizacji olejów - N N312 466340, kierownik - dr inż. Sylwester Czaplicki
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 226, , tel: 89 523-34-66 m.tanska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: