Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia oceny jakości surowców energetycznych
Jednostka:Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Adres:ul. pl. Łódzki 3 pok. 427
www:
Opiekun:mgr inż. Kamila Żelazna
E-mail:kamila.zelazna@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-48-06, 89 523-48-80
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa - Pracownia oceny jakości surowców energetycznych
Wykaz aparatury
Respirometr, Respirometr Micro-Oxymax, Respirometr pośredni typu zamkniętego
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza i pomiar gazów: CO2, CO, O2, CH4, H2S, H2, Nox, analiza procesów biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych, badanie biodegradacji związków organicznych, tworzyw sztucznych w środowisku wodnym, glebowym, kompostowym, badania toksykologiczne, badania właściwości energetycznych surowców
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 3 pok. 427, , tel: 89 523-48-06, 89 523-48-80 kamila.zelazna@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: