Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia immunocytochemiczna
Jednostka:Katedra Fizjologii Klinicznej
Adres:ul. Oczapowskiego 13
www:
Opiekun:prof. dr hab. Jarosław Całka
E-mail:calkaj@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-41-88
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Fizjologii Klinicznej - Pracownia immunocytochemiczna
Wykaz aparatury
kriostat HM 525, mikroskop Fluorescencyjny Olympus BH -51, komora laminarna AC2-4E-1 z pionowym przepływem powietrza, inkubator, aparat do badania aktywności skurczowej izolowanych mięśni gładkich
Zakres analiz/Oferta usługowa
barwienia immunohisto- i immunocytochemiczne układu nerwowego
Informacje dodatkowe
badanie ekspresji substancji biologicznie czynnych w tkankach zwierzęcych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 13, , tel: 89 523-41-88 calkaj@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: