Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Hala akwaryjna Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
Jednostka:Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk
E-mail:k.czarniakowska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-39-69
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego - Hala akwaryjna Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
Wykaz aparatury
Zestawy podchowowe z zamkniętym obiegiem wody służące do podchowów młodocianych stadiów rozwojowych ryb, 2 obiegi wylęgarnicze z typowymi słojami Weissa, 12 basenów o objętości roboczej 1000 dm3 służących do przetrzymywania tarlaków ryb odłowionych ze środowiska naturalnego oraz do podchowu narybku do momentu osiągnięcia przez nie dojrzałości płciowej, pomieszczenie badawcze umożliwiające dokładne ważenie podchowywanych larw ryb z dokładnością do 0,1 mg oraz ich dokumentację fotograficzną (binokular z kamerą cyfrową oraz specjalistycznym oprogramowaniem do mierzenia i archiwizowania danych).
Zakres analiz/Oferta usługowa
optymalizacja rozrodu różnych gatunków ryb w warunkach wylęgarniczych, technologia zastosowania wzbogaconego pokarmu w kwasy tłuszczowe w rozrodzie ryb akwariowych, badania dot. występowania czynników patogennych u narybku różnych gatunków ryb, określenie wylęgarności artemii, badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych (tlen rozpuszczony, pH, przewodność, zawartość azotanów, azotu amonowego, azotynów, fosforu ogólnego) wody.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-39-69 k.czarniakowska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: