Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Fitochemiczna
Jednostka:Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Adres:ul. pl. Łódzki 3 pok. 406
www:
Opiekun:mgr inż. Łukasz Graban
E-mail:lukasz.graban@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-48-15, 89 523-48-80
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa - Pracownia Fitochemiczna
Wykaz aparatury
Jednostka do ekstrakcji na zimno Fibertec 1021 przeznaczona do odtłuszczania próbek oraz ekstrakcji w temperaturze otoczenia, Jednostka do ekstrakcji na gorąco Fibertec 2010 przeznaczona do hydrolizy i ekstrakcji w wysokich temperaturach, mineralizator BUCHI K-424, destylarka azotu BUCHI B-324, BUCHI B811 -buniwersalny aparat do ekstrakcji organicznych substancji stałych rozpuszczalnikami o temperaturze wrzenia 30-150 st. C, wyparka laboratoryjna do odzyskiwania rozpuszczalników ROTAVAPOR R215 firmy Spektrofotometr Helios THERMO, Analizator do oznaczania całkowitej zawartości węgla, wodoru i siarki CHS 500 firmy Eltra, Analizator termograwimetryczny firmy ELTRA, Kalorymetr C 2000 basic firmy IKA WERKE, Kalorymetr C 7000 firmy IKA WERKE, Piec wysokotemperaturowy NABERHERM, suszarki laboratoryjne, młynek laboratoryjny MF 10 basic firmy IKA WERKE do rozdrabniania prób miękkich, średniotwardych i włóknistych, młynek do Cyclotec firmy foss do rozdrabniania materiałów zbożowych i pasz.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie, Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie gorącej, Oznaczanie zawartości włókna surowego, Oznaczanie zawartości włókna obojętno-detergentowego, Oznaczanie zawartości włókna kwaśno-detergentowego, Oznaczanie zawartości ligniny kwaśno-detergentowej,Określanie zawartości celulozy, Określanie zawartości chemicelulozy, Oznaczanie zawartości azotu metodą Kjeldahla, Określanie zawartości białka, całkowitej zawartości wodoru, Oznaczanie całkowitej zawartości siarki, Oznaczanie wilgotności, Oznaczanie zawartości węgla związanego, Oznaczanie zawartości części lotnych, Oznaczanie zawartości popiołu, Oznaczanie ciepła spalania (wartości opałowej górnej), Oznaczanie wartości opałowej dolnej ,Oznaczanie całkowitej zawartości chloru w bombie kalorymetrycznej, Oznaczanie całkowitej zawartości popiołu Mineralizacja próbek w wysokiej temperaturze, Oznaczanie wilgoci całkowitej, Oznaczanie wilgoci przemijającej, Oznaczanie wilgoci, Oznaczanie wilgoci higroskopijnej analitycznej, Przygotowanie próbek do analiz, Rozdrabnianie prób biomasy stałej.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 3 pok. 406, , tel: 89 523-48-15, 89 523-48-80 lukasz.graban@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: