Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia chemii gleb
Jednostka:Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Adres:ul. pl. Łódzki 3 pok. 101, 102,
www:
Opiekun:dr inż. Barbara Kalisz
E-mail:barbara.kalisz@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-48-20
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb - Pracownia chemii gleb
Wykaz aparatury
Spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR 969 (Pye Unicam), spektrofotometr UV-1201V (Shimadzu), spektrometr FLAPHO 4 (Carl Zeiss Jena), kalcymetr typ 2.2 (Tercja - Gdańsk)
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza właściwości chemicznych gleb mineralnych, mineralno-organicznych i organicznych, oznaczanie strat prażenia, odczynu gleby, całkowitej zawartości makro- i mikropierwiastków, w tym metali ciężkich, kationów wymiennych i przyswajalnych, jonów NO3-, NH4+, oznaczanie frakcji materii organicznej. Wykonywanie ekspertyz gleboznawczych, ocena właściwości chemicznych gruntów.
Informacje dodatkowe
Opracowano metodę unieszkodliwiania ołowiu w środowisku glebowym chronioną patentem (P-278195-1992.02.19).
Kontakt
ul. pl. Łódzki 3 pok. 101, 102, , , tel: 89 523-48-20 barbara.kalisz@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: