Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Mikrosopowa
Jednostka:Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Adres:ul. Prawocheńskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. prof. UWM Renata Ciereszko
E-mail:ldm@uwm.edu.pl
Telefon:89 524-52-83
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej - Pracownia Mikrosopowa
Wykaz aparatury
Transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM1400 z przystawką skaningową i systemem EDS do mikroanalizy rentgenowskiej. Mikroskop fluorescencyjny Nikon eclipse 80i. Mikroskop odwrócony Nikon eclipse TS100. Mikrodysekcja laserowa Olympus, mmi cellcut. Mikroskop stereoskopowy (binokular) Nikon SMZ1500.
Zakres analiz/Oferta usługowa
Badanie utrastruktury komórek roślinnych i zwierzęcych, ustalanie składu chemicznego badanej próbki. Obserwacja preparatów znakowanych fluoroforami. Obserwacja hodowli komórkowych. Wycinanie fragmentów preparatów mikroskopowych przy pomocy lasera. Obserwacja przestrzenna obiektów.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Prawocheńskiego 5, , tel: 89 524-52-83 ldm@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: