Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia mechanicznych i termofizycznych właściwości materiałów
Jednostka:Katedra Inżynierii Systemów
Adres:ul. Heweliusza 14
www:
Opiekun:dr hab. inż. BIAŁOBRZEWSKI IRENEUSZ, profesor nadzwyczajny
E-mail:irekb@uwm.edu.pl, marek.markowski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-45-81, 89 523-34-13
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Inżynierii Systemów - Pracownia mechanicznych i termofizycznych właściwości materiałów
Wykaz aparatury
•    cieplarka, •    DSC - STA 449 F1 Jupiter •    densytometr •    stanowisko do pomiaru przewodności cieplnej •    texture analyser
Zakres analiz/Oferta usługowa
badanie przemian fazowych i ciepła właściwego materiałów, dla których obserwowany jest ubytek masy podczas procesów cieplnych pomiar przewodności cieplnej materiałów sypkich
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. Heweliusza 14, , tel: 89 523-45-81, 89 523-34-13 irekb@uwm.edu.pl, marek.markowski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: