Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium Oceny Jakości Mleka i Mięsa
Jednostka:Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Adres:ul. Oczapowskiego 5
www:
Opiekun:dr hab. Tomasz Daszkiewicz, dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka, dr inż. Rafał Winarski
E-mail:tomasz.daszkiewicz@uwm.edu.pl, iwona.chwastowska@uwm.edu.pl, rafal.winarski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-43-84, 89 523-34-75, 89 523-32-59
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych - Laboratorium Oceny Jakości Mleka i Mięsa
Wykaz aparatury
Stacjonarny pH-metr laboratoryjny ino lab pH Level 2 - firmy WTW. Przenośny miernik pH 340i firmy WTW. Wieloparametryczny miernik laboratoryjny Inolab pH/ION/Cond 750 SE - firmy WTW. Spektrokolorymetr do pomiaru barwy MiniScan XEPlus - firmy HunterLab. Spektrometr absorpcji atomowej 240FS/AA 240Z. Aparat Bactrac Moedel 4300. System chromatografii cieczowej HPLC. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa - Instron model 5542.
Zakres analiz/Oferta usługowa
pomiar pH, pomiar przewodności elektrycznej, pomiary jonometryczne, ocena barwy w układzie CIELAB (L*a*b*), oznaczanie Na, Cu, Pb, Hg, Fe, K, Zn, Mg, Mn, Cd, oznaczanie ogólnej liczby drobnustrojów, oznaczanie witamin rozpuszczalnych w wodzie, pomiar siły cięcia.
Informacje dodatkowe
projekt badawczy habilitacyjny (529-0111-0902), projekt badawczy statutowy (528-0111-0807)
Kontakt
ul. Oczapowskiego 5, , tel: 89 523-43-84, 89 523-34-75, 89 523-32-59 tomasz.daszkiewicz@uwm.edu.pl, iwona.chwastowska@uwm.edu.pl, rafal.winarski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: