Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia kartograficzno-gleboznawcza
Jednostka:Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Adres:ul. pl. Łódzki 3 pok. 134
www:
Opiekun:prof. dr hab. Bolesław Bieniek
E-mail:boleslaw.bieniek@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-38-54
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb - Pracownia kartograficzno-gleboznawcza
Wykaz aparatury
Mapy geologiczne, mapy topograficzne w różnych skalach północno-wschodniej Polski, mapy geomorfologiczne, mapy glebowo-rolnicze i bonitacyjne, mapy glebowo-siedliskowe, mapy zagrożenia gleb erozją, mapy gleb siedlisk leśnych, mapy prognostycznych kompleksów wilgotnościowo-glebowych
Zakres analiz/Oferta usługowa
Analiza uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych i topograficznych w rozmieszczeniu gleb różnych siedlisk.
Informacje dodatkowe
brak danych
Kontakt
ul. pl. Łódzki 3 pok. 134, , tel: 89 523-38-54 boleslaw.bieniek@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: