Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Mikrobiologicznej Analizy Żywności
Jednostka:Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Adres:ul. pl. Cieszyński 1 pok. 101
www:
Opiekun:dr inż. Lucyna Kłębukowska, dr inż. Anna Zadernowska
E-mail:lucyna.klebukowska@uwm.edu.pl, anna.zadernowska@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-49-95, 89 523-49-95
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - Pracownia Mikrobiologicznej Analizy Żywności
Wykaz aparatury
Aparat VIDAS®, bioMerieux - w pełni zautomatyzowany system do szybkich analiz żywności i środowiska produkcyjnego pod kątem wykrywania patogenów. Aparat Tempo, bioMerieux.
Zakres analiz/Oferta usługowa
System VIDAS jest urządzeniem wykorzystującym immunoenzymatyczną technikę z końcowym odczytem fluorescencji ELFA do wykrywania patogenów obecnych w żywności. Istnieje możliwość oznaczania pałeczek Escherichia coli O157 (w tym H7), Salmonella sp., Listeria sp., Listeria monocytogenes, Campylobacter. Zautomatyzowany system wykorzystywany do badań w kierunku oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, pałeczek grupy coli, Enterobacteriaceae, E. coli, Staphylococcus aureus, bakterii fermentacji mlekowych i grzybów. Zapewnia wyniki w ciągu 24 godzin bez konieczności dodatkowych badań potwierdzających. TEMPO wykorzystuje tradycyjną, pracochłonną metodę NPL i standaryzuje liczne operacje analityczne.
Informacje dodatkowe
"Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312484140 pt. „Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. NN312236138 pt. ”Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus izolowanych z żywności”. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 491340 Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt badawczy własny MNiSW nr. N N312 484 240 pt: „Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka”. Projekt badawczy promotorski nr. 4844/B/P01/2011/40 pt.: ”Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych”. Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr. NN312688840 pt. ”Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury Lactobacillus rhamnosus HOWARU podczas dojrzewania sera typu holenderskiego”. E4Zadanie w projekcie badawczym własnym MNiSW nr: NN ""Opracowanie modeli matematycznych do opisu uwarunkowań środowiskowych rozwoju pałeczek patogennych Listeria monocytogenes i Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich"" Zadanie w projekcie badawczym rozwojowy MNiSW nr 120097 6/2009 ""Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności""
Kontakt
ul. pl. Cieszyński 1 pok. 101, , tel: 89 523-49-95, 89 523-49-95 lucyna.klebukowska@uwm.edu.pl, anna.zadernowska@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: