Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Laboratorium elektrochemiczne
Jednostka:Katedra Chemii
Adres:ul. pl. Łódzki 4 pok. 211
www:
Opiekun:dr inż. Bogusław Pierożyński
E-mail:bogpierozynski@yahoo.ca
Telefon:89 523-41-77
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii - Laboratorium elektrochemiczne
Wykaz aparatury
System Solartron12,608 Gamry Instruments
Zakres analiz/Oferta usługowa
Badania i analizy korozyjne, właściwości elektrochemiczne materiałów, etc.
Informacje dodatkowe
Projekt realizowany: NCBiR nr 65786 (badanie kinetyki reakcji anodowego utleniania etanolu). Zrealizowany projekt UE: MIRG-CT- 2005-031073 (badanie materiałów katalitycznych w reakcji wydzielania wodoru)
Kontakt
ul. pl. Łódzki 4 pok. 211, , tel: 89 523-41-77 bogpierozynski@yahoo.ca
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: