Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia agrochemiczna
Jednostka:Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
Adres:ul. Oczapowskiego 8 pok. 209
www:
Opiekun:dr hab. Stanisław Sienkiewicz
E-mail:slawomir.krzebietke@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-37-43
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska - Pracownia agrochemiczna
Wykaz aparatury
Spektrometr atomowo-absorbcyjny AA 6800 "SHIMADZU" + oprogramowanie AA 6800/6650 v2,30, spektrometr atomowo-absorbcyjny AAS-1N, spektrometr atomowo-emisyjny FLAPHO, Spektrometr "SHIMADZU" UV-1201V,jonometr pMX-3000/ION, spektrofotometr S91E "SEMCO", konduktometr N-5773
Zakres analiz/Oferta usługowa
Oznaczanie N, P, Ca, K, Mg, Na, Zn, Mn, Ni, Cr, Pb, Cu, Cd N-NO3, N-NH4, Cl, S-SO4, B, w materiale roślinnym i glebowym
Informacje dodatkowe
Ocena przydatności nawozowej popiołu powstałego po zgazowaniu biomasy oraz pozostałości pofermentacyjnych – zadanie 1.2.3. w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii", "Przyrodnicza utylizacja odpadów pochodzenia organicznego" – badania statutowe.
Kontakt
ul. Oczapowskiego 8 pok. 209, , tel: 89 523-37-43 slawomir.krzebietke@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: