Drzewo struktury UWM
Wyszukiwarka
Pracownia Biologii Molekularnej
Jednostka:Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin
Adres:ul. pl. Łódzki 5 pok. 108/109
www:
Opiekun:prof. dr hab. Gabriel Fordoński
E-mail:gabriel.fordonski@uwm.edu.pl
Telefon:89 523-32-46, 89 523-32-25
Nazwa jednostki usługowej (laboratorium/pracowni)
Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin - Pracownia Biologii Molekularnej
Wykaz aparatury
Termocyklery (4 szt), sekwenator ABIPRISM 310, aparat Real-Time PCR ABI7500Fast
Zakres analiz/Oferta usługowa
Diagnostyka patogenów roślin metodą PCR, Ilościowe określanie patogennego DNA grzybów z rodzaju Fusarium. Ilościowe określanie genów odpowiedzialnych za produkcję mykotoksyn z grupy trichotecenów i eniatyn. Sekwencjonowanie fragmentów DNA grzybów patogenicznych.
Informacje dodatkowe
Certyfikaty, akredytacja - nie dotyczy. Realizowane projekty: N R12014710 "Ocena zdrowotności badanych linii łubinu andyjskiego" w grancie badawczo-rozwojowym "Doskonalenie łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet) – perspektywicznej rośliny uprawnej w Polsce. Realizowany w UP Wrocław.
Kontakt
ul. pl. Łódzki 5 pok. 108/109, , tel: 89 523-32-46, 89 523-32-25 gabriel.fordonski@uwm.edu.pl
Mapa/Trasa dojazdu
Wyświetl trasę dojazdu do Laboratorium
Wybierz środek transportu:
Podaj miasto:
Podaj ulicę: